Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191605

     

SAĞLIKTA ANAYASAL HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINIYORTokat Milletvekili Dr. Reşat Doğru’nun sağlıkta özelleştirme ile ilgili kanun tasarısı görüşmelerinde TBMM Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşma metnidir.
Bu kanun tasarısıyla anlayamadığımız kabul edemediğimiz şekilde özel şirketlere sağlık tesisleri yapmaları ve işletmeler hakkı veriyoruz. Yani sağlıkta özelleştirme, adım adım gerçekleşiyor.
Hâlbuki anayasamızda insanımızın sağlığı güvenceye alınmış ve korunmuştur. O güvenceler bir kenara bırakılmakta, her şey özel sektöre devredilip, onların inisiyatifine terk edilmektedir.
Anadolu’da birçok şehirde eski hastaneler yıkılarak, yerine hastaneler yapılacağı ifade ediliyor. Yeni hastanelere kimsenin itirazı olmaz. Ancak bunu özel sektöre devredip 30 yıl kullanma hakkı vermek doğru değildir. Biz kiralayacağız, hizmet satın alacağız deniliyor. Bu özelleştirme değil midir? Hastanelerdeki bütün hizmetler neredeyse, özel sektöre devredilecektir.
Ayrıca %70 doluluk garantisi verilerek özel sektöre çok önemli bir kazanç temin edilmiş oluyor. Ayrıca hastane çevresindeki otelcilik hizmetlerinden, restoranlara, kantinlere, otoparklara kadar her türlü hizmet şirketlere devrediliyor.
Yapılması düşünülenler tekrar tekrar değerlendirilmelidir. Bizim ülkemiz zengin değildir. Emeklilerinin, işçilerin, esnafın, memurun, çiftçinin yaşam şartları çok ağırdır. Onlardan toplanan vergiler daha iyi değerlendirilmeli, kimseye hortum olarak verilmemelidir. Şehir hastaneleri yapımı başka yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bugün büyük hastane yakınlarındaki arsalar çok kıymetlidir. Bunlara güç yetmemektedir. Bu arsalar karşılığı söylenilen hastaneler yapılır.
Döner sermaye gelirleri hastaneye kalır, boşuna kiralar ödenmemiş olur. Yeni rant kapıları kapatılır. Garip ve gurebanın hakkı daha iyi korunmuş olur.
Ayrıca bu kanunla personele ne tür fayda, imkân sağlanıyor? Kanun tasarısı incelenince hiçbir şey olmadığı görülüyor. Ancak sağlık personeli çok mağdurdur. Muayenehaneler açma hakkı bakanlıkça hekimlerin elinden alınmıştır. Üniversite hastanelerinde bin bir güçlükle kendisini yetiştirip, topluma hizmet eden hocalar çok huzursuz, çok mutsuzdur. Bu insanlara neden sahip çıkmıyoruz.
Özlük hakları sağlık personeli için tekrar düzenlenmeli, emeklilik hakkı tekrar değiştirilmeli, yıllarca her türlü fedakârlığı yapıp çalışan sağlık personelinin yüzü güldürülmelidir.

Dr. Reşat DOĞRU
Tokat Milletvekili

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket