Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191607

     

MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞIMadde kullanımı ve bağımlılığı, önümüzdeki yıllarda ülkemizin olduğu gibi dünyanın en önemli sorunu olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle okullarımızda, durum korkutucu boyutlara ulaşmıştır.
Gençlerin madde kullanımına başlamasında aile, sosyal çevre ve arkadaş grubu temel risk ve koruma faktörleridir.
Toplumu madde bağımlılığından korumak için, önleyici çalışmalara, küçük yaşlardayken başlanmalıdır. Bağımlılığın ne olduğu, bu maddelerin insan sağlığına, bireysel ve sosyal hayata ne kadar zarar vereceği, ilk önce anne ve baba tarafından anlatılmalı ve aile hayatında uygulanmalıdır.
Günümüzde ailenin karşılaştığı ekonomik güçlükler, göçler ve eğitim sorunları gibi nedenlerle aileler, çocuklarıyla yeterince ilgilenmemekte veya yetersiz eğitim vermektedir. Okul ve öğretmen sayısındaki yetersizlik, madde bağımlılığında yetişmiş uzman açığı ve müfredatlarda ki, eksiklik gibi sebeplerden dolayı, okullarda yeterince önleyici çalışmalar yapılmamaktadır.
Çocuklar aile içerisinde bu maddelerle karşılaşmasa da, yaşadıkları sosyal ortam içerisinde tanışmakta ve kullanabilmektedir. Yapılan birçok araştırmalar gençlerin bu maddelerle ilgili ilk bilgileri ve kullanım teklifini, arkadaşlarından aldıkları şeklindedir. Bu nedenle ailelerin bilinçlendirilmesi, aktif anne baba rollerinin ve aile içi ilişkilerinin güçlendirilmesi, aile eksenli çalışmaların temelini oluşturmaktadır.
Sayın Milletvekilleri,
Toplumun dikkatini çekmek istiyorum Emniyet genel Müdürlüğü okullarda madde bağımlılığı araştırması yaptı. Ankete göre uyuşturucu madde kullananların oranı genç nüfusta %1.5, genel nüfusta ise %2.7 dir.
Ayrıca bilim Kurulu'nca değerlendirilen anket bulguları şunlardır.
Öğrencilerin yüzde 48.2'sinin ailesinde tütün kullanan biri var.
Öğrencilerin yüzde 26.7'si sigara, puro, nargile vb. bir tütün ürününü denedi.
Öğrencilerde tütün ürününü ilk kez deneme yaşı 14.
Kızların yüzde 19.9'u, erkeklerin de yüzde 33.2 tütün ve ürünlerini denediğini söylüyor.
Öğrencilerin yüzde 15.2'sinin, ailesinde alkol kullanan biri var.
Yüzde 19.4'ü alkollü içecekleri denedi.

Kızların yüzde 14.1'i,
Erkeklerin ise yüzde 22.6'sı alkolü denediğini söyledi.
32 ilde yapılan anket aynı dönemde Avrupa'da yapılan ESPAD (Avrupa Alkol ve Diğer Uyuşturucular Okul Projesi) sonuçları ile kıyaslanmıştır. Türkiye’mizde düşük seviyede sonuçlar vardır.
-Avrupa'da öğrencilerin % 17'sinin esrar,
-% 6'sının ise yasadışı uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.
Sonuçta madde bağımlılığında MEB’na, çok önemli görevler düşmektedir. Ancak MEB’lığı 2004 yılından itibaren, ESPAD projesinin okullarda uygulanmasına, izin vermemiştir. Bu doğru değildir. Yani MEB’ ından buna izin vermesini ve doğru bilgilerle donatılmış şekilde yetkililerin ve ailelerin, çağın vebası olan madde bağımlılığı ile mücadele edeceğini ifade etmek istiyorum. Dünya mücadelede ne yapıyorsa bizde onları yapmalıyız.
Madde bağımlılığı ile ilgili şu önerilerde bulunuyoruz.
-Madde bağımlılığı ile mücadelede bilimsel bilgiler esas alınmalı, kanıta dayalı olarak politika oluşturulmalı.
-Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda ortak dil oluşturulması önemli,
- Çocuklarda madde kullanımı ile ilgili kurumlar arasında eş güdümü sağlanmalı ve güçlendirilmeli,
- Madde kullanımı ile ilgili kanunlar acilen çıkarılmalı. Konu için ayrı bir Genel Müdürlük veya başka bir kurum kurulmalı.
- Denetimli serbestlik ve tedbir kararları etkin, iyileştirici ve toplumla bütünleştirici şekilde uygulanmalı.
- Madde bağımlılığı için özel ihtisas mahkemeleri kurulmalı.
Sonuçta çocukların bu zararlı alışkanlıklardan korunması için “MADDE BAĞIMLILIĞI VE KORUNMASI EYLEM PLANI’ acilen hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır.

Dr. Reşat DOĞRU
Tokat Milletvekili

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket