Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191607

     

AHISKA TÜRKLERİ UNUTULMAMALISn. Dr. Reşat Doğru'nun 22.01.13 tarihinde TBMM Genel Kurul Çalışmasında gündem dışı yapmış olduğu konuşma metni.

AHISKA TÜRKLERİ UNUTULMAMALI
SAHİP ÇIKILMALIDIR

Ahıska Gürcistan'ın güney batısında, Ardahan ilimize yakın dağlık bir bölgedir. Burada yaşayan Türklere mesket, Ahıska Türkleri denilmektedir. 1826 Osmanlı - Rus savaşlarından sonra Türklerin hâkimiyetinden Ruslara geçmiştir. Ahıska Türkünün bitmeyen çilesi bu tarihten itibaren başlamıştır. Ruslar asimilasyon politikasıyla, bu bölgeye 100 binden fazla başka gurupları yerleştirmiştir.
Ancak ikinci dünya harbinde, zalim Stalin binlerce Ahıska Türkünü zorla savaş bölgelerine göndermiştir. 13 Kasım 1944 de, de bütün Ahıska Türkleri zorla trenlere bindirilip Sovyet Rusya'nın çeşitli yerlerine dağıtıldı. 1,5 ay süren bu zorlu yolculukta açlıktan, soğuktan, hastalıktan 17 bini, çocuk olmak üzere 30 binden fazla insan vefat etmiştir.
Bu insanlar Orta Asya'nın zor şartlarına hiçbir zaman alışamadılar. Çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Vatan özlemi ile yanıp tutuşuyorlar. Stalin'in ölümünden sonra, Ahıska bölgesinde sıkıyönetim kalkmasına rağmen, dönüşlerine izin verilmedi. Ellerinden alınan mal ve mülkleri geri verilmedi.
Ayrıca topraklarına da Ermeniler yerleşti. Ancak her türlü olumsuz şartlara rağmen Ahıska Türkleri topraklarına geri dönmek istiyorlar. Mart 1999 tarihinde Gürcistan Avrupa Konseyine kabulünde, Ahıska Türklerinin, vatanlarına, geriye dönmesi için, teminat vermiştir. Bu çok önemli bir gelişmedir. Ancak Ahıska Türkünün geriye dönüşleri ile ilgili aldığı karar maalesef uygulanmamaktadır.
Ermeniler geriye dönüşün olmaması için her türlü baskıyı Gürcistan'a yapmaktadır. Vatanlarına dönemiyor bu insanlar.
Ahıska Türklerinin insan hakkı ihlalleri dünyanın her tarafında devam ediyor. Halen Rusya'nın birçok yerinde yaşayan bu insanlar içinde kimliksiz olarak yaşayanlar vardır. 2004 yılında ki Amerika'ya göç ikinci bir travma olarak zihinlerdedir. Bir tane Ermeni'nin burnu kanasa dünya ayağa kalkıyor. Ancak konu Türkler olunca, insani değerlerin hepsi unutuluyor, yok sayılıyor. Bizde Türkiye Türkleri olarak aynısını mı yapalım.
Türkiye'ye çeşitli göç yollar ile, 40 binden fazla Ahıska Türkleri gelmiştir. Bu insanların oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık sorunları vardır. Emeklilik haklarına sahip olmak istiyorlar. Ayrıca önemli bir sorun da diploma denkliği ile ilgilidir. Bu insanlar bizim kardeşlerimizdir. Onlara yardım etmek bizim borcumuzdur.

Ahıska bölgesine gitmek isteyenleri destekleyelim. Çifte vatandaşlık verelim. Orada toprak, ev alıp bu insanlara verelim. Yaşam şartlarını kolaylaştıralım. Kırım Türklerine yapılan desteklerin benzerinin bu insanlara yapalım. Ancak bunların hiçbirisi maalesef AKP iktidarınca yapılmıyor. Müteaddit defalar gündeme getirmemize rağmen sonuç alınamadı. Ancak bu doğru değildir. Türk Milleti kendisine yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır.
Sayın Milletvekilleri,
Daha ne kadar, bu suçsuz insanlar gözyaşı dökecektir. Bu mahzun, garip insanların dertlerini, acılarını dindirelim. İnsanımıza yapılan her türlü haksızlığı, yanlışı, hainliği her yerde haykırıp protesto edelim. Unutmayalım ki Ahıska'da ve Hocalı 'da Türk dünyasının ortak sorunudur.

Dr. Reşat DOĞRU
Tokat Milletvekili

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket