Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191605

     

İŞYERLERİ KAPANIYOR ANADOLU GÖÇE ZORLANIYORTokat gibi Anadolu'daki birçok ile, 5084 sayılı teşvik kanunu avantajlarıyla iş adamları büyük şehirlerden yatırımlarının taşıdılar. Yatırım uygulanan yerde, 5084 sayılı teşvik kanunu onlara bir çok avantaj sağladı. Ancak 5084 sayılı kanunun süresinin dolması üzerine AKP hükümeti bunu uzatmadı. Teşvik Kanununun uzatılmaması iş adamları arasında çok büyük huzursuzluklara sebep olmuştur. Çünkü İstanbul'da işçi çalıştıran ile Tokat'ta işçi çalıştırma arasında hiçbir fark kalmamıştır. Bunun için iş adamları tepkilerinde haklıdır.
Çünkü son iki yılda döviz kurlarındaki düşüş ve asgari ücret artışları toplamda %25 maliyet artışı yapılmıştır. Emek yoğun sektörlerde ciddi bir maliyet yükselmesi vardır. Sonuçta maliyetin düşürülmesi için iş adamları kayıt dışı istihdama geçebilirler.
Ayrıca İç Anadolu illeri başta olmak üzere birçok bölgeden, büyük şehirlere göç vardır. İnsanlar aş, ekmek bulmak umuduyla evlerini, tarlalarını bırakarak, bir umut diye başka yerlere göç ediyorlar. 5084 sayılı kanundaki gibi teşviklerin kaldırılması, iş yerlerinin kapanmasına sebep olurken, göçü de arttıracaktır.
En azından göçün durmasına kadar, bu teşvik yasası devam edebilirdi. Ama hükümetin vatandaşı hiçe sayması, derdiyle ilgilenmemesi her şeyde olduğu gibi bunda da görülüyor. 17.01.2013 tarihinde mecliste çeşitli kanunlar görüşülürken Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'a aşağıdaki soruyu sordum ve yine aşağıda, verilen cevabı aldım.
"Sayın Bakana, Ben Anadolu'daki birçok iş yerinde şu anda bulunan sıkıntıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. 5084 sayılı Teşvik Yasası, 31.12.2012 tarihinde sona erdi. Uzatılmadı. Bu kanunun uzatılmaması üzerine Anadolu'nun birçok yerinde iş yerleri kapatılma durumuyla karşı karşıya kalmıştır.
Örneğin, Tokat'ta Canicas isimli bir tekstil firması İstanbul'daki iş yerini kapatmış, Tokat'a gelmiş Tokat'ta yaklaşık olarak 750 civarında işçi çalıştırmaktadır. Bu kanunun uzatılmamasıyla beraber, İstanbul'la Tokat arasında yatırım yapılmamasıyla ilgili hiçbir fark kalmamaktadır.
Dolayısıyla, oradaki insanların hepsi yatırımlarını Anadolu'dan alıp daha büyük şehirlere taşımak durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yönlü olarak Hükümetinizden, acil olarak bu 5084 sayılı Kanun'un tekrar uzatılması veya bu yönde bir kanun çıkartılması beklenmektedir. Bununla ilgili görüşünüzü öğrenmek istiyorum. "
Sayın Bakanın cevabı;
"Sayın Doğru 5084'le ilgili bir soru yöneltti. Bu biliyorsunuz bir yatırım teşvikiydi ve süresi bitmişti. Küresel krizin etkilerini küresel krizin etkilerini de azaltmak için biz bunu uzattık. Yani normal süresinden daha fazla, yatırımcılarımız yaptıkları yatırım karşılığında bu mevzuattan, teşvikten istifade ettiler.
Bugün geldiğimiz noktada bu kaldırılmadı. Normal uzatılmış süresi de bittiği için artık yürürlükten çıkmış oldu. Bunun yerine yeni bir teşvik sistemi, biliyorsunuz, sektörel, bölgesel boyutları olan yeni bir sistem ilan ettik. Şu anda birçok yatırımcılarımız biz de gittiğimiz yörelerde bu talepleri duyuyoruz. Bunun devam etmesini isterken aslında daha çok bir işletme dönemi desteği talep ediyorlar, yani yeni bir yatırım karşılığı bir teşvik değil de işletme maliyetlerini düşürücü bir destek talep ediyorlar. İşin özü bu" diye yanıt verdi.
Kalkınma Bakanının, sorumuza verdiği cevaba göre, buda gösteriyor ki 5084 sayılı kanun tekrar gelmeyecek. Başka teşvik kanunları getirilecek mağduriyet giderilecek deniyor. Ancak çıkarılan diğer teşvik kanunlarının hiçbir faydası istihdama olmamıştır. Acilen bu veya buna benzer teşvik kanunları hazırlanmalı ve kanunlaştırılmalıdır. Yoksa birçok iş yeri kapanacak ve insanlarımız mağdur olacak, göçler artacaktır.

Dr. Reşat DOĞRU
Tokat Milletvekili

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket