Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191609

     

TARIMDA ÜRETİM DURACAKMilliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Reşat Doğru Sulama birliklerinin zor durumda olduğunu böyle devam ettiği takdirde ülkemizde tarımın biteceğini dile getirdi. Doğru, Genel Kurul çalışmalarında konuyla ilgili şunları söyledi.

"Sulama birlikleri, sulama tesislerinin çiftçilerimiz tarafından sahiplenilmesi, korunması, bakım ve onarımlarının kendileri tarafından yürütülmesi ve bu sayede suyun etkin kullanımı ve verimliliğinin artırılması amacıyla kurulmuş olan tüzel kişiliklerdir. Sulama birlikleri teknik donanımının ve ekibin yetersiz olması nedeniyle büyük sıkıntı içerisindedirler. Bütün bunlara paralel olarak, gerek elektrik, vergi ve benzeri gibi borçlarından dolayı hem sulama birliklerinin hem de çiftçimizin yaşadığı sıkıntılar var olagelmiştir.

Bilindiği üzere, ülkemizde baş gösteren ekonomik kriz toplumun tamamını etkilemiş, bu durumda çiftçilerimiz de büyük oranda zarar görmüşlerdir. AKP İktidarında çiftçi maalesef yok olmuş, çiftçiler çok zor durumda kalmışlardır. Bakınız, iktidar zamanınızda, özellikle her zaman söylendiği, "Çiftçinin ve köylünün yanındayım." dendiği ortamda benzin fiyatı -2002'yle her zaman karşılaştırılıyor- 1,28 lira 2002 senesinde, şu anda 4 lirayı geçmiş durumdadır. Motorinin fiyatı 2002'de 0,94 TL civarında iken bugün 3,5 lirayı geçmiştir. Dana etinin fiyatı o tarihlerde 9 lira iken bugün maalesef 30 lirayla 35 lira arasında bulunmaktadır. Yine 1 kilogram ekmeği 1 liradan, şu an itibarıyla 2,20 civarında parayla almaktayız.

Tarım girdilerinin aşırı yükselmesi nedeniyle çiftçi üretemez, mahsulünü de satamaz konuma gelmiştir. Bütün bu sıkıntılar çiftçiyi, sulama birliklerine olan borçlarını ödeyemez duruma da getirmiştir. Vatandaştan ücret alamayan birlikler hâliyle devlete olan borçlarını, elektrik borçlarını ödeyemiyorlar. Biriken borçlar nedeniyle iktidarın da, işte, bu ortamdaki, müdahale etmemesinden dolayı maalesef elektrikler kesilmiş, motorlar da durmuştur.

Tam olarak ürünün suya ihtiyacı olan dönemde elektrik kesintisinden dolayı kanalına su gelmeyen vatandaşlar mahsulünü sulayamamış, vatandaşın bir yıl boyunca yaptığı tüm emeği, maalesef, heba olmuştur. Bu durum vatandaşla sulama birliklerini, birliklerle devleti de karşı karşıya getirmiştir. Sulama birliklerinin bu durumu göz önüne alınıp bir an önce teknik ve mali yönden mutlaka desteklenmesi gerekiyordu ama maalesef geç kalınmış bir kanunla karşı karşıyayız.

Su yönetimi su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması ile yapılır. Ülkemizde, maalesef, bunu yeterli ve gerekli şekilde yapamıyoruz. Bakınız, ırmak ve dereler üzerinde son zamanlarda doğa dengesini bozan HES projeleri kuruluyor. Bu HES projeleri, maalesef, AKP İktidarında neredeyse derelerin ve ırmakların birçok yerinde doğa dengesini bozacak şekilde kurulmaktadır.

Bakınız, Tokat'ımızda, işte Amasya'yı içerisine alan, Amasya, Taşova, Erbaa, Niksar ve beraberinde Reşadiye'ye kadar uzanan yerlerde hidroelektrik santralleri, HES projeleri adı altında santraller kuruluyor ama şu anda o bölgelerde çok büyük bir doğa katliamı yapılmakta olduğunu da görmüyoruz. Dolayısıyla, burada müteaddit defalar bu konuyla ilgili söylemlerimiz olmuştur. Ancak hâlâ o HES projelerinin devam etmekte olduğunu ve tamamen oradaki bitki örtüsünü ortadan kaldırılmış olduğunu da ifade etmek mecburiyetindeyiz.

Reşadiye Belediye Başkanımız Rafet Erdem Beyefendi yine Niksar Belediye Başkanımız olmak üzere o bölge belediye başkanları avazları çıktığı kadar bağırıyorlar, diyorlar ki: "Buralarda yapılmakta olan Kelkit Vadisi üzerindeki bu yatırımlar tekrar tekrar gözden geçirilmeli. Çünkü çevreye çok büyük oranda, katliam şeklinde görüntüler ortaya konmakta ve mümbit arazilerin de oradan kaybolmasına sebep olmaktadır." Bu mealde de buranın mutlaka gözden geçirilmesi ifade ediliyor.

Tabii, çiftçilerimiz çok zor durumdadır. İnşallah, -seçim kararını almış bulunuyoruz- seçim kararıyla beraber Milliyetçi Hareket Partisi bununla ilgili, tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgi-li çok önemli söylemlerini kamuoyuna sunmuştur. Bakınız, tarımsal destekler kademeli olarak gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1,5'una yükseltilecektir. Şu anda yüzde 0,5 bile vermiyoruz, bu inşallah Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarında önce yüzde 1'lere tamamlanacak, daha sonra yüzde 1,5a çıkarılacaktır. Yine akabinde besi hayvancılığının desteklenmesi amacıyla bütçeden yapılan destek ödemelerine yüzde 50 oranında artırım getireceğiz.

Hayvancılık desteği, bugünkü 1 milyar 250 milyon lira düzeyinden 2 milyar liraya çıkarılacak ama en önemlisi küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır. İşte o zaman köylü desteklenmiş olacak, çiftçi desteklenmiş olacaktır.

Bunun yanında ürünlere fiyat garantisi getirilecektir. Çiftçilerimize daha ucuz elektrik verilecektir" dedi.

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket