Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191607

     

Belediyelerin SorunlarıBELEDİYELERİN SORUNLARIMilliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Dr. Reşat DOĞRU, belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların giderilmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Araştırma Önergesi verdi.
Önergesindeki gerekçeyi; Belediye yönetim ve hizmetlerinin varlık nedeni insanların sosyal ve ekonomik nedenlerle bir arada yaşama mecburiyetleridir. Bir ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların genel müşterek ihtiyaçlarını karşılayan devlet organizasyonu içerisinde, mahalli müşterek ihtiyaçların giderilmesinde belediye organizasyonları gerekmektedir.
Bu nedenle ülkelerin neredeyse tamamında görev, yetki ve sorumluluklar merkezi idare ile mahalli idareler arasında ve değişik oranlarda paylaşılmaktadır. Ülkelerin tarihleri, siyasal gelenekleri, sosyal ve ekonomik yapıları merkezi ve mahalli idare arasındaki ilişkilerde önemli etkilere sahiptir. Türkiye'de de yerel yönetimler ve özellikle belediyeler konusu görev, yetki ve sorumlulukları açısından çok farklı süreçlerden geçerek bugüne ulaşmıştır. 21. yüzyılın hemen başlarında bugün Türkiye'nin en tartışmalı konuları arasındaki yerini korumakta, her hükümetin programında yer alan ve hakkında birkaç kez reform tasarıları hazırlanan bir özellik arz etmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yönündeki eğilim ve beklentiler her geçen gün hızla artmaktadır. Çünkü yönetimin ve demokrasinin temel uygulama alanlarından biri olan belediyelerimiz;
Belde halkının içinde yaşadığı çevrenin iyileştirilmesi, imar düzenlemelerinin yapılması, su, kanalizasyon, yol, cadde, garaj, pazaryeri, park ve dinlenme alanları gibi tesislerin yapılması,
Halka açık yerlerin temizliği, burada satılan gıdaların kontrolü, çevre temizliği, halkın mal ve can güvenliğini sağlayacak itfaiye hizmetlerinin sunulması,

Yaşlı ve kimsesizlerin korunması için gerekli tesislerin kurulması, kütüphane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, hayvanat bahçesi, hamam ve halk plajlarının kurulması,
Beldenin yapılaşmasına yön vermek amacıyla imar planları yapmak ve uygulamak, bina ve işyerlerine ruhsat vermek, bazı yiyecek maddelerinin sağlığa uygunluğunu ve etiketlerini kontrol etmek ile şehir içi ulaşım belediyelerin temel görevlerindendir.
Kendi uhdesinde olan görevlerini yerine getirmeye çalışan belediyelerimiz Sigorta, Emekli Sandığı, çeşitli vergiler ve kullanmış oldukları krediler dolayısıyla ağır bir borç batağı içerisinde bulunmaktadırlar.
İller Bankası ve merkezi idareden gönderilen ödenekler çalışan personelin maaşını bile karşılayamaz durumdadır. Çünkü gönderilen paralar yukarıda bahsedilen vergi ve kredi borçlarına kesilmektedir.
Bu durum hem belediye hem de personel nezdinde sıkıntı yaratmakta, para olmadığı için de yapılması gereken mecburi hizmetler yapılamamaktadır.
Belediyelerimiz mali durumları iyileştirildiği takdirde halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilecek, vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir yaşam standardına ulaşmış olacaklardır. Şeklinde belirtti.

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket