Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191606

     

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ SORUNLARLA BOĞUŞUYORÜniversite giriş sınavlarının belli olması ile beraber, okullara kayıt yaptıracak öğrencilerimizi kalacak yer yurt ve maddi imkân, kredi ve burs konusu beklemektedir.
Türkiye’de devlet yurtları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bünyesi altında toplanmıştır. Devlet yurtlarına kısaca YURTKUR denilmektedir. Yurtkur yükseköğrenim gören öğrencilere kredi veren, yurtlar yaptırarak işleten, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunan bir kurumdur.
Eğitim, temel olarak kişileri ilerdeki mesleklerine hazırlamaya yönelik bir araçtır. Yıllarca süren hazırlıklardan sonra üniversiteye giriş, hayati önem taşıyan bir dönem haline gelmektedir.
Bundan dolayı üniversiteye giren öğrenci iyi bir yerde huzurlu şekilde kalmak ve maddi imkânını da bulmak ister. Öğrencilerimiz için, kendi evleri dışında kalacak yer denince devlet yurtları akla gelmektedir.
İşte bu aşamada ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin en büyük sorunun yurt ve burs imkânı olduğudur. Ortalama 100 öğrenciden 20 si ancak kredi yurtlar kurumuna yerleştirilebilmektedir. Diğer 80 öğrenci ise başka kanallardan yurt sorununu çözmeye çalışmaktadır. Bu öğrencilerimizin çoğu yurtlara yüksek ücret ödemek zorunda kalmakta ya da buna imkânı olmayan büyük çoğunluk ise hem sağlıklarını hem de eğitim hayatını risk altına atan yerlerdeki olumsuz şartlarda barınmaktadır.
Görüldüğü gibi üniversite öğrencilerimizin en büyük sorunu barınma sorunudur. Öğrencilerimizin %80 i sağlıksız yerlerde barınmakla karşı karşıyadır. Bu sorunun çözümü için başta hükümet olmak üzere diğer kamu kurumlarının ve gücü olan hayırseverlerin konuya ciddi bir şekilde eğilmeleri gerekmektedir.
Öte yandan 2000’li yılların başında birçok Üniversitenin öğrenci sayısı 4-5 bin iken, bin kişilik öğrenci yurdu, öğrencilerin %25inin isteklerini karşılayabiliyordu. Bugün öğrenci sayıları 20 binin üzerine çıkmasına rağmen yurt kapasitesi hala bin civarındadır. Son 10 yıldır kredi yurtlar kurumu, büyük kapasiteli öğrenci yurtları yapmamıştır. Yapılan yurt kapasiteleri çok yetersiz kalmıştır. Hatta bazı yurtlar da bakımsızlıktan işlemez hale gelmiştir. Yurt yapımındaki bu kayıtsızlık halk arasında; ‘Bilerek yurt yapılmıyor. Bazı kesimlere çıkar sağlanıyor’ şeklinde değerlendirilmektedir.
Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin yurt ve barınma şekil ve koşullarını incelediğimizde, bunu büyük ölçüde çözdüklerini görmekteyiz. Üniversite, İlgili Eyalet veya il Yönetimi, Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı vb gibi farklı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış konutlar bu ihtiyacı büyük oranda karşılamaktadır. Ayrıca özel sektör tarafından öğrencilere yönelik yapılan apart evler de sorunu büyük anlamda çözmektedir.
Bakanlığın ilgili kurumları, İdari ve Yerel yönetimler, Vakıf ve Dernekler, özel teşebbüs ve aynı zamanda da halkın verecekleri katkı ve destek sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Hukuksal olarak kendi yetki ve sorumluluğunda olmasa da Üniversite Yönetimleri, alternatif çözüm önerileri geliştirerek bu sorunu aşmada öğrencilere yardımcı olabilirler.
Üniversiteler bir bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmasında çok önemli yere sahip olan kurumlar olup bulunduğu bölgenin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadırlar. Özellikle yeni üniversitelerin açıldığı ve nüfus yoğunluğu bakımından küçük olan şehirlerimizde yaşayan bölge halkının yükseköğrenimini bu il veya ilçede yapacak olan öğrencilere sahip çıkması gerekmektedir. Kent sakinlerinin öğrencilere evlerini kiraya verirken, kendi çocuk veya bir yakınının başka bir şehirde okuyacağı ve aynı şartlara maruz kalabileceği olasılığını da göz önünde bulundurmaları gerekir.
Bunun yanında Devlet yurtlarında kalmayı başaran öğrencilerinde çok ciddi sorunları olmaktadır. Tv izleyememe, yeterince ders çalışamama, yeterince temizlik koşullarının sağlanamaması, yurtlarda acil durumlarda dahi sağlık personelinin bulunmaması, ısınma sorunlarının olması, kahvaltı ve yemeklerin kaliteli olması en önemli sorunlardır. Bu sorunlar üniversite öğrencileri ile yapılan anketler sonucu belirlenmiştir.
Devlet yurtlarında kalan öğrencilerin ailelerin gelirleri ise yapılan araştırmalara göre 1000-1500 TL arasındadır. İki çocuklu bir ailenin bu gelirle geçinmesi ve üniversite okuyan öğrencisine yeterince harçlık göndermesi matematiksel olarak olanaksızdır. Öğrencilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için burs ve kredi sistemine de ağırlık verilmelidir. Devletin verdiği burslar, krediler yeterli seviyede değildir.
Kredi, burs isteyen her öğrenciye, mutlaka verilmelidir. Ayrıca verilen paralarda yeterli seviyede olmalı, çocuğun okumasına yetmelidir. Öğrencileri kapı kapı dolaştırıp, burs bulmaya çalışmalarına gerek kalmayacak miktarda, devlet olarak kredi, burs vermeliyiz.
Ayrıca verilen öğrenci kredileri geri ödemelerinde de büyük sıkıntılar vardır. İş bulamamış öğrenci aldığı krediyi nasıl ödeyecektir. Bu konuda da kanuni düzenleme yapılıp, iş buluncaya kadar kredi geri ödemesi her hangi bir faiz kapsamına alınmadan ertelenmelidir.
Sonuç olarak, geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizin iyi eğitim ve öğrenim görmeleri eğitimleri süresince kendilerine sağlanacak iyi yaşam koşulları ile mümkün olabileceği gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket