Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191605

     

SAĞLIKTA YAPILACAK ÇOK İŞ VARAKP iktidarı sağlıkta çok büyük işler yaptık, çağ atladık derken hastanelere, poliklinik önlerine gidildiği zaman durumun hiçte böyle olmadığını görüyoruz. Sağlıkta çalışanda, hizmet alanda şikâyetçidir. Hastaneler ağzına kadar dolu olup, vatandaş muayenesini rahatça olamıyor, röntgen dâhil tetkikleri için, uzun randevular verilmesi memnuniyetsizliği arttırıyor. Fakat bu olanları görmesi gerekenler maalesef görmüyor.
Ayrıca sağlıktaki sorunların esas sahibinin, sağlık bakanlığı, hükümet olması gerekirken, her türlü fatura sağlık çalışanlarına ve hekimlere çıkarılıyor.
Son yıllarda sağlıkta çalışanların, özellikle hekimlerin, toplum nezdinde itibarlarının yok edilmeye çalışıldığı bir zaman sürecini yaşıyoruz. Toplumda, bunun karşısında, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarını suçluyor, zaman zamanda onlara saldırıyor. Artan şiddet hekim, hasta ilişkisini bozmakta, sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini etkilemekte, çalışma isteğini yok etmektedir.
Sağlıkta şiddet ile ilgili komisyon kurulmuş, ancak komisyon çalışmalarını tamamlamasına rağmen, raporunu Meclis Genel Kuruluna sunmamış, gerekli yasal düzenlemelerde maalesef yapılamamıştır.
AKP iktidarı, birçok konuda yaptığı gibi, sağlıkta da 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi, hiçbir tarafın görüşünü almadan acilen çıkarmış, kanunlaştırılmıştır. Bundan sonrada sağlıkta düzen bozulmuş, sistemler alt üst olmuştur.
Ayrıca tam gün yasasıyla, doktorlar bu kapsama girince vatandaş mağdur edilmiştir. Birçok hastanede muayene ve ameliyatlar yapılmamıştır. Muayenehanesi olan ve kamuda çalışan doktorların istifası devlet hastanelerinde hekim açığına sebep olmuştur.
650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 2547 sayılı YÖK Kanununa, hekim öğretim elemanlarının, Yüksek Öğretim Kurumlarında başka yerlerde mesleklerini icra etmeleri halinde, Üniversite Hastanelerinde yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunabilecekleri, döner sermaye geliri elde edilen yerlerde çalışamayacakları kuralı getirilmişti. Gerçi bu kanun, anayasa mahkemesince, eşitsizlik oluşturduğu için, iptal edilmiştir. Ancak bu durum hizmetlerin çok aksamasına sebep olmuştur.
Ancak yeni getirilmeye çalışılan tam gün yasasındaki değişiklikler beklenilen, düzeltmeleri yapamayacak, hekim ve hastalar yine mağdur olacaklardır. Üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyeleri mesai dışında çok az bir ücretle isterlerse çalışabileceklerdir denilmektedir.
Üniversitede öğretim üyelerinin mesai sonu muayenelerinde hasta 55 lira döner sermayeye yatıracak. Bunun 17 lirası doktora verilecekmiş. Bu çok az ve yetersiz bir ücrettir. Saatlerce uğraşıp, az ücret almak adaletsizlik olacak, çalışma cazibesini kaybedecektir.
Ancak mesai sonu çalışma hakkı üniversite hastaneleri dışında olan devlet hastanesi gibi, onlara verilmemektedir. Adaletsiz bir durum vardır.
Ayrıca;
Halk özel hastanelere çok para ödüyor.
Katılım payı uygulaması adaletsiz,
Muayenehane açma çok zorlaştırıldı. Önüne birçok engel konuyor.
Nöbet ücretleri çok yetersiz.
Döner sermaye adaletsizlikleri çok fazladır.
Maalesef bu gerçekler göz ardı ediliyor.
ÖNERİLERİMİZ
1- Hekimlerin kırılan gururları ve yok edilen saygınlıklarının yeniden sağlanması
2- Sağlık Bakanlığı her yıl artan hasta ve ameliyat sayıları ile övünür halden çıkıp, her yıl azalan hasta ve ameliyat sayıları ile övünür hale gelmelidir. Bunun için insanlarımızın hasta olmasını önlemeye yönelik çalışmalar Sağlık Bakanlığının birincil görevi olmalıdır
3- Hekimlerin özlük hakları ve maaşlarının emekliliklerine yansıyacak şekilde yeniden düzenlenmesi. Eğitim Hastanelerindeki eğitim elemanlarının özlük haklarının Üniversitelerdeki eşdeğerleri ile aynı seviyelere getirilmesi gerekir.
4- Tam Gün Yasasının ülkenin şartlarına göre yeniden gözden geçirilmesi, her tarafın görüşü alınarak değiştirilmesi uygun olacaktır.
5- Sağlık Sistemine bir yarar sağlamayan, çalışanlar arasına huzursuzluk getiren, sağlık harcamalarını gerçek dışı artıran Döner Sermaye Uygulamasına yeniden düzenlenmesi gereklidir.
6- Kamu Hastanelerindeki hekimlere Tam Gün Mesai dışında ister kendi hastanelerinde, ister özel hastanede ve isterse de muayenehanede hasta bakma hakkının verilmesi
7- Üniversite ve Eğitim Hastanelerinde çalışan hekimler ile Hizmet Hastanelerinde çalışan hekimlerin aynı statüde değerlendirilmesinden vazgeçilmesi
8- Aile Hekimliğinin reçete yazan hekimlik konumundan çıkarılması ve sisteme gerçek katkı sağlayacak şekle getirilmesi.
9- SGK’ nun isteyen muayenehane hekimlerinden de hizmet satın almasının önünün açılması ve böylece hastanelerdeki hasta kuyruklarının azalmasına katkı sağlanması
10- Özel Sağlık Kuruluşlarının kadrolarının ve alacakları ek ücretlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesinden vazgeçilmesi. Çünkü bu uygulamalar serbest piyasa ekonomisine aykırıdır
11- Özel Hastaneler ve muayenehanelere getirilen bazı gereksiz, sisteme hiçbir fayda sağlamayacak, sadece hastane ve muayenehane açmayı zorlaştıran maddelerin revize edilmesi ya da kaldırılması
12- İlaç israfının önlenmesi, yerli ilaç ve tıbbi malzeme üretiminin desteklenmesi
13- Sağlık Turizminin hak ettiği yere getirilmesi için özel çaba gösterilmesi ve katkı sağlanması
14- Acil Servis Hizmetlerinin çağın şartlarına uygun hale getirilmesi ve güçlendirilmesi
15- Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri çok yetersizdir. Çağa uygun adaletli bir ücret sistemi yapılmalıdır.
Hekim ve sağlık çalışanına şiddet de mutlaka önemli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda basın ve televizyonlara çok görevler düşüyor. Hekime yapılan saldırılarda verilen cezalar mutlaka televizyonlarda söylenmeli caydırıcılık yaratılmalıdır.
Herkese sağlıklı, uzun ömür dileklerimle.
Dr.Reşat DOĞRU
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat Milletvekili

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket