Ziyaretçi Defteri
Videolar
Gündem
 
LinkedIn / Twitter
Fotoğraf Galerisi
Tokat Resimleri
Ziyaretçi Sayısı

191606

     

HEKİMLER VE SAĞLIK PERSONELİ UNUTULMASIN14 Mart Tıp bayramı 1919 yılından itibaren kutlanmaktadır. Dünyanın en onurlu, şerefli işini yapan bütün doktor ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını candan kutluyorum.
Hekimlik ve sağlık personeli olarak çalışmak çok büyük bir özveri gerektirir. Gecesini gündüzüne katarak çalışırlar. Onlarda yorulma yoktur. Ancak, bütün olumsuzluklar hekimler üzerine yıkılırken, haksız suçlamalar hekimleri üzmektedir. Hâlbuki hekimler her türlü fedakârlığı yaparak çalışmaktadırlar.
Son yıllarda Sağlık sisteminde yapılan ve yapılmaya çalışılan değişiklikler Hekimlerde çok büyük rahatsızlıklara ve problemlere sebep olmuştur. Sağlıkta dönüşüm adı altında bir gecede TBMM’de tartışılmadan, tarafların görüşlerini almadan çıkarılan yasalar hekimlerin ve sağlık personelinin geleceğe umutla bakmalarını imkânsızlaştırılmıştır.
AKP 11 yıldan beri iktidardadır. Bu zaman dilimi ülkemizdeki bütün meseleleri çözmesi gereken süreçtir. Hekimlerin, sağlık personelinin, hizmet alan herkesin sorunları çözümlenmeliydi. Kaybedilen bu zaman süresinde çözülmeliydi.
Ancak AKP hep geçmişte yapılanları anlatarak zaman doldurmaya çalışılmaktadır. Bu gün ülkemizde hekimde şikâyetçi, hizmeti alanda şikâyetçidir. Türkiye’nin her yerinde binlerce hekim ve sağlık personeli ayaktadır. Hepsinin ortak isteği hekimlik sanatını toplumun hizmetine sunmak bunu yaparken de sağlığımızdan, iş güvencesinden ve gelecek kaygısının korkusundan kurtulmak istemektedirler.
Hekimler özlük haklarının geri plana atıldığı performans baskısı içerisinde çalışmak istemiyorlar.
Hekimler nitelikli sağlık hizmeti sunmak için emeklerine değer verilen bir anlayışla, özlük haklarının korunmasını, kayıplarının telafi edilmesi için yeni düzenlemeler yapılmasını istiyorlar. Mesleki bağımsızlık istiyorlar. Hasta sayıları her geçen gün artan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının emeklilik sonrası ile ilgili de hiçbir ciddi düzenleme yapılamamıştır.
Emekliliğe yansıyan güvenceli gelir dağılımı istiyorlar. Emekli hekim, yıllarca çalışıp emekli olduktan sonra tekrar bir yerde çalışmak istemiyor. Onurlu bir emeklilik yaşamı oluşturacak, emekli aylığı bekliyorlar. Döner sermaye gelirleri, çeşitli yöntemlerle göz ardı edilmeyip, direkt olarak tamamı emekliliğe sayılsın. Onun karşılığını alalım diyorlar.
Hekimler ve sağlık çalışanları her geçen gün artan şiddet ortamına maruz kalıyorlar. Bunlarla ilgili önlem alınmadığı, geç kalındığı unutulmamalıdır. Artan şiddetin boyutları değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
İşsizliğin ve gelir payları arasında uçurumun giderek arttığı günümüzde toplumun en yoksul kesimlerinden bile alınmakta olan katkı payları ve fark ücretleri insanların canını yakmaktadır. Yaşından dolayı sık sık hastaneye giden emekli insanlar bu durumdan çok zarar görmekte ve şikâyetçi olmaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetleri Devletin temel ve vazgeçilmez görevi iken hızla gelişen aile hekimliği birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Aile hekimliği nedeniyle kırsalda kapatılan sağlık ocakları atıl kalmış, hastalar köylerinden kilometrelerce uzaktaki aile hekimliği merkezine gitmek zorunda bırakılmıştır.
Bugün verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu, ülkemizde toplumun bütün kesimlerinin özlemi haline gelmiştir. Bugüne kadar sağlık alanında İktidar partisi tarafından “yenilik” olarak sunulan bir dizi çalışma sağlığın sorunlarını maalesef çözmemiştir. Hekimlerimizin iş yükü artarken yeni uygulamalar hastanelerde, hasta kuyruklarına neden olmuş, bazı bölümlerde yatışlar için haftalar sonrasına günler verilmeye başlanmıştır.
Acil yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyulduğunda hasta sahiplerinin feleği şaşmakta, ne yapacaklarını bilememektedirler.
Son zamanlarda gündeme gelen yabancı doktor konusu da yanlış bir tercihtir. Bugün ülkemizin doktorları, yüz nakli, kol bacak nakli gibi çok önemli ameliyatları yapar durumda iken, siz neden yabancı hekim getirmeye çalışıyorsunuz. Anlamak mümkün değildir. Açın hekimlerimizin önünü, dünyadaki en önemli tıp merkezleri ile yarışsınlar.
Yeni atanan Sağlık Bakanından hekim ve sağlık personelinin ve vatandaşın çok beklentileri vardır. Bakalım beklentilere cevap verilebilecek mi merakla bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımın ve sağlık personelinin 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLUYORUM.

Dr. Reşat DOĞRU
Tokat Milletvekili

     
Seçim Beyannamesi
 
 
Anket